Б и б л и о т е к а
izdatelska
 

     Библиотеката към читалището съществува още от самото му създаване през 1874г. като библиотечната дейност е била и все още е основна него. Тя преминава сложен, но възходящ път на развитие. Фондът бавно и трудно нараства, поради изчезване на книги по време на войните, и от кафенетата, сладкарниците и училищата, където се помещава библиотеката, от честата смяна на нещатните библиотекари, от тяхната неподготвеност и от липса на система за класификация. Независимо от всичко това библиотечният фонд се увеличава през годините, а с него и читателите. Настоятелствата ежегодно заделят суми за книги и подвързия, което е много положителна практика. Има стремеж комплектуването да става с ценни заглавия от известни автори.


     Годишно библиотеката раздава на своите читатели над 25 000 тома от общия библиотечен фонд, който е 43 812  регистрационни единици обособени в три отдела: Заемна и детски отдел по настоящем  са разположени в едно общо помещение – те регистрират и обслужват с библиотечни материали за дома читатели до и над 14 годишна възраст; Читалнята и справочния отдел, в който има обособен сектор за краезнание - обслужва читатели с библиотечни материали, чието ползване е позволено на място в библиотеката – речници, справочници, енциклопедии, периодични издания, старопечатна литература, редки и ценни издания. В библиотеката има и интернет достъп. Библиотеката в Брацигово  е авторитетен културен институт, където освен желаната книга всеки може да получи редица библиографски и други информационни услуги и да задоволи напълно своя читателски интерес. Постепенно тя продължава развитието и модернизацията си. Вземайки под внимание новите тенденции в развитието на библиотечната практика в библиотеката постепенно се въвежда нова технология на работа, имайки предвид, че съвременната библиотека не е просто хранилище на документи, а и информационен център. От 29 юни 2005 година в библиотеката се ползва и електронната програма ”АБ”, която представлява електронна автоматизирана библиотека,чрез нея целият фонд на библиотеката ще бъде качен в електронен вариант, което ще направи възможно публикуването му в интернет пространството.

  През 2010 година библиотеката бе одобрена и оборудвана с компютърна техника по програма "Глоб@лни библиотеки - България". От месец януари 2011 година залата отвори врати. Програмата е инициирана от фондация "Бил и Мелинда Гейдс" и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно пространство, да повиши качеството им на живот и да ускори развитието на гражданското общество.

Всеки желаещ може да ползва фонда на библиотеката, да използва безплатно съвременните информационни и комуникационни технологии, като за целта е необходимо да стане неин читател.

     Библиотечни справки и отговори на въпроси свързани с библиотеката желаещите могат да получат и чрез интернет на e-mail: biblioteka_brc@abv.bg 
или като се обадят на телефон 03552 / 20 60.

 

Работно време на библиотеката е :

Понеделник – Петък 
8:30 ч. - 18:30 ч.

 

 
Всички права запазени © 2009 Читалище "Васил Петлешков" - Брацигово