К о н т а к т и

Народно читалище ”Васил Петлешков - 1874”
гр.Брацигово 4579
пл.”Централен”№1

тел:03552/20-60
e-mail  vp_1874@abv.bg

Секретар на читалището Галина Траянова

 

Връзки към сайтовете на:

     

 
Всички права запазени © 2009 Читалище "Васил Петлешков" - Брацигово